Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van B&B Op de Boerderie

Wij heten u van harte welkom bij Bed & Breakfast Op de Boerderie te Noordgouwe en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij Bed & Breakfast Op de Boerderie heeft gereserveerd via onze website, boekingsplatform, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Beheerder.

De persoon die als eigenaar van B&B Op de Boerderie of namens de eigenaar van B&B Op de Boerderie de Bed & Breakfast beheert.

Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & Reserveringen.

Via onze website www.bbopdeboerderie.nl,  door een e-mail te sturen naar: info@bbopdeboerderie.nl  of door te bellen met telefoonnummer: 06-10555148.

Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.

U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.

Bed & Breakfast Op de Boerderie.

Marian Mol & Danny Hubregtse

Hanenweg 9

4317 NJ Noordgouwe

06-10555148 / 06-53714716

Website: www.bbopdeboerderie.nl

E-mail : info@bbopdeboerderie.nl

1.B&B Op de Boerderie.

1.1

Bed & Breakfast Op de Boerderie is beschreven op de websites :  www.bbopdeboerderie.nl – https://www.instagram.com/bbop.deboerderie/

Deze websites zijn  met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast Op de Boerderie ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2

Appartement de Tulp is geschikt voor 2  personen. Appartement de Klaproos is geschikt voor 3 personen.

Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne en de situatie op onze boerderij.

1.3

Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 14.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 20.00 uur bij ons terecht.

De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren,

dan graag even telefonisch contact met ons opnemen.

Wij kunnen er echter wel voor zorgen dat u te allen tijde naar binnen kunt.

Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken.

Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.

In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

1.4

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08.00 uur en 09.30 uur in uw appartement.

Bij mooi weer is er de gelegenheid om buiten in de tuin  te ontbijten.

Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg met ons bespreekbaar.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch etcetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt. Hiervoor vragen wij wel een extra toeslag per persoon, afhankelijk van uw wensen.

1.5 

De Tulp en de Klaproos bij B&B Op de Boerderie  beschikken beide over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is  inclusief gebruik van linnengoed. Tevens beschikken deze kamers over een terras. Het gebruik / betreden  van het terras is geheel op eigen risico.

 1.6

De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.

 1.7

Fietsen kunt u huren via ons. Zie onze service pagina

1.8

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij Bed and Breakfast op de Boerderie voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.

De privéruimtes mogen niet betreden worden door gasten.

Het buitenterrein heeft ook afscheidingen van gemeenschappelijk en privégebruik, het wordt zeer op prijs gesteld de privégedeeltes niet te betreden.

 2. Prijzen.

2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website :www.bbopdeboerderie.nl

Prijzen zijn exclusief Zeeuws ontbijt,  inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, toeristenbelasting  en de eindschoonmaak.

2.2         

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van Bed & Breakfast Op de Boerderie zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4
De appartementen worden minimaal voor 2 nachten verhuurd. 

2.5
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Bed & Breakfast Op de Boerderie  is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt via onze ons reserveringssysteem op onze website of via de boekingsplatformen.

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is.

Door de reserveringsaanvraag te bevestigen en te betalen wordt de boeking pas definitief.

Mochten wij na 48 uur geen bevestiging en betaling van u hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om teleurstelling voor onze andere gasten te voorkomen.

3.3

 U dient vooraf het gehele bedrag te betalen.

3.4

Kadobonnen.

Kadobonnen dienen binnen 1 jaar tijd van de factuur datum verzilverd te worden of een vooruit geplande datum vast te leggen binnen het jaar van factuur datum.
De kadobon is over te dragen aan derde.
Voor kadebonnen en no- show of annulering gelden de annulering voorwaarden.

4. Annuleringsvoorwaarden.

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende
Bij annulering meer dan  14 dagen van te voren is annuleren gratis.
Bij annulering van 14 tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%
Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de  annuleringskosten 100 %.

Voor reserveringen gemaakt via de boekingsplatformen, zie de voorwaarden op de desbetreffende sites.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)

4.3

Bed & Breakfast Op de Boerderie kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.

Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

5. Klachten.

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

6. Aansprakelijkheid.

6.1 1.5

Bed & Breakfast Op de Boerderie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in het betreffende appartement geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast Op de Boerderie tegen aanspraken dienaangaande.

Bed and Breakfast Op de Boerderie is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast Op de Boerderie.

6.2

Door Bed & Breakfast  Op de Boerderie wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende appartementen van Bed and Breakfast Op de Boerderie.

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende appartementen.

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de appartementen dienen dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Dit geldt ook voor het gebruik van spullen in de Bed en Breakfast zoals: de keuken, de binnen- buitenruimte en het buitenterrein van Bed en Breakfast Opde Boerderie.

Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van de Bed and Breakfast is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken.

Dit is alleen toegestaan op het terras behorende bij het appartement.

Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.

Terras van de appartementen betreden/ gebruiken op eigen risico.

7.2

Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.

De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

Denk hierbij dan aan, huisdieren, sloten, auto’s, trekkers, shovel, grasmaaier, paarden, omliggende autowegen, fietspaden etcetera.

7.3

Het is niet toegestaan de dieren op het erf zonder overleg te voeren.
Het stallen van een paard gebeurt op eigen risico.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit het gebruik van de faciliteiten of voer.
Gebruik van weidegang en stalling is op eigen risico.
Paarden die bij ons gestald worden dienen op tijd ontwormd te zijn en op tijd hun inenting te hebben gehad, volgens de algemenen richtlijnen van dierenartsen.
U dient het paspoort van uw paard bij u te hebben bij aankomst en verblijf.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor een ziekte of besmetting die door een paard bij ons zou zijn opgelopen. De eigenaar/gebruiker van het paard dient hierin zijn eigen verantwoording te nemen. Paarden die hoesten, ziek zijn, een besmettelijke ziekte hebben mogen niet op ons erf komen. De verantwoording hiervoor ligt bij de eigenaar/ gebruiker van het paard.
Er mag geen contact plaats vinden tussen paarden van gasten en paarden van ons. Hiervoor dient u zelf uw voorzorgsmaatregelen te nemen.

 

8. Slotbepaling.

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Marian Mol & Danny Hubregtse

KVK:81844174
BTW: NL002800808B94

Bed & Breakfast Op de Boerderie 22-06-2023

 

Translate »